nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

KOSTOLinak

KOSTOLinak 06/2024 Pozvánka

Nedeľa, 16.6.2024, Biblická škola, Martin, 17:00

Túto nedeľu nás čaká posledný #KOSTOLinak tejto sezóny. Keďže v nedeľu bude deň otcov téma bohoslužieb je jasná – zodpovednosť (za) otca.
Už formulácia napovedá že to nebude len pre otcov ale aj pre všetkých, ktorí majú otca – akéhokoľvek.

Tak príďte a pozvite aj svojich priateľov a známych. Potrebujeme generáciu otcov, ktorí nesú zodpovednosť za svoje rodiny.
Témou poslúži sestra kaplánka Paulína Šofranková a chválami nás povedie naša mládežnícka kapela.