pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Turčianska mládež

Stretnutie mládeže Turčianskeho seniorátu – december 2015

…niekoľko dôvodov, prečo prísť na decembrovú ‚turčiansku‘:

po prvé – kapustnica
po druhé – spoločenstvo bratov a sestier
po tretie – kapustnica
po štvrté – spoznávanie Božieho Slova
po piate – kapustnica
po šieste – chvály
po siedme – kapustnica
B|
a spomenula som už, že bude super kapustnica???   ; )

kedy: 11. december 2015 o 17:30
kde: aula Biblickej školy
téma: Prichádza Kráľ Slávy
rečník: Mikuláš Lipták
chvály: mládež Martin

tešíme sa!

Alenka Š