nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Stretnutie evanjelikov 2024

Evanjelický deň 2024

Bratia a sestry,

v nedeľu 23. júna 2024 sa slovenskí evanjelici stretnú na Evanjelickom dni v Ružomberku. Podujatie je zarámcované biblickým výrokom zo Žalmu 119, 133 „Upevni svojou rečou moje kroky“ a tiež tematickým heslom „Biblia na ceste k človeku. Biblia na ceste s človekom“. Je to dané tým, že v roku 2024 si pripomíname prvé vydanie Kralickej Biblie – legendárnej Šestidílky (1579). Zároveň si pripomíname 125. výročie vydania Kralickej Biblie vo vtedy novozaloženom vydavateľstve Tranoscius (1899).

Nemusíme pripomínať, že Kralická Biblia bola tri a pol storočia Písmom svätým pre našich evanjelických predkov. Jej jazyk, ktorý bol zároveň jazykom Cithary sanctorum – Tranovského kancionála, či jazykom Zpěvníka evangelického, bol akoby erbovým, liturgickým a kazateľským jazykom evanjelickej cirkvi. Chceme teda hovoriť o tom, ako Biblia v zrozumiteľnom jazyku prišla k nám a ako nás chce stále, aj dnes, sprevádzať naším životom, ako živé slovo Božie.

V nedeľu 23. júna 2024 o 10:00 hodine nás čakajú služby Božie v Športovej hale Koniareň. Kázať budú biskupi Ivan Eľko a Peter Mihoč a v liturgii vystúpia ďalší hostia i domáci. Prítomní budú zahraniční i domáci hostia, a veríme, že i mnoho vás, evanjelických pútnikov či našich ekumenických priateľov z celého Slovenska. Zaspievajú deti, mládež, spevokoly. Po službách Božích bude pre všetkých prítomných pripravený jednoduchý obed.

Milí bratia, vzácne sestry, prosíme vás o vyplnenie REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA, či už ako cirkevný zbor, skupina alebo jednotlivec. Práve vďaka nemu vám budeme vedieť zabezpečiť nedeľný spoločný obed. Veľmi by nás mrzelo, keby ste nemali možnosť ochutnať vynikajúci guláš, ktorý pre nás uvaria vojaci.

Poobedný program sa na tom istom mieste začne o 14:00 hodine. V ôsmych moderovaných vstupoch vyspovedá Dagmar Mozolová zaujímavých hostí, ktorí budú zdieľať svoje odborné vedomosti, či svoju životnú skúsenosť. Reč bude opäť o Kralickej Biblii, o dobrodružstve prekladu Biblie, o Tranosciu, o našej domácej tradícii písmactva, až po svedectvo o význame Božieho slova pre každodenný život. Zaspievajú hudobné a spevácke telesá.

Pred týmto všetkým, v sobotu 22. júna 2024 o 19:00 hodine, bude v evanjelickom kostole v Ružomberku slávnostný večer. Z hľadiska cestovania bude zrejme atraktívny predovšetkým pre záujemcov z domáceho, či bližších regiónov. V programe, pozostávajúcom z dobovej, renesančnej hudby v podaní súboru Corna Musica, ktorý nám priblíži dobu, v ktorej vznikla Kralická Biblia, vystúpia cirkevný historik Radoslav Hanus, synodný senior Českobratskej cirkvi evanjelickej v Českej republike Pavel Pokorný a biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej augsburského vyznania na Sliezsku Tomáš Tyrlík. Budú hovoriť o dobe vzniku Kralickej Biblie, o jej význame pre formovanie sa spirituality a kultúry v našich krajinách, o tradícii písmactva a o úcte k Božiemu slovu dnes.

Srdečne vás do Ružomberka i na sobotný večer, ale predovšetkým na nedeľný deň pozývame. Prosíme, sledujte informácie a pokyny, ktoré sa budú zobrazovať na webe www.ecav.sk, na sociálnych sieťach, v Evanjelickom posli spod Tatier, resp. ktoré vám budú prinášať vaši duchovní. Modlime sa za zdar celého stretnutia a o Božiu pomoc a ochranu pre všetkých organizátorov i návštevníkov. Veríme, že v Ružomberku sa stretneme ako jedna evanjelická rodina i rodina ekumenických priateľov vo veľkom počte a prežijeme požehnaný Evanjelický deň 2024.

S pozdravom,

Ing. Renáta Vinczeová a Mgr. Ivan Eľko
Predsedníctvo ECAV na Slovensku

Evanjelický deň 2024