nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Poďakovanie za Krabice požehnania IV.

Milí bratia a sestry, chceme sa Vám poďakovať za Vašu ochotu a pomoc pri realizácii projektu Krabice požehnania IV. 

V utorok 18. 6. 2024 sme naložili 50 krabíc, ktoré ste Vy spolu s ESŠ v Martine pripravili a ktoré onedlho zabezpečia Ukrajincom vo vojnovej zóne potraviny a hygienické potreby aspoň na niekoľko týždňov.

Ďakujeme, že ste sa stali súčasťou pomoci, v rámci ktorej Evanjelická cirkev na Slovensku pripravila viac ako 400 krabíc. Špeciálne ďakujeme študentom a študentkám 2. ročníka gymnázia, ktorí krabice naložili do nákladného auta.

S prianím Božieho požehnania

Lucia Benčaťová a Adrian Kacian, koordinátori projektu.