nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Konfirmandi 1. ročník

Včera sme ukončili konfirmačné vzdelávanie a vyprosili si požehnanie na prázdniny.

Stretneme sa v septembri, ale predtým ešte na záver školského roka, 30.6., na slávnostných službách Božích…

Bohu vďaka.

Milan Kubík, váš farár.