nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Spravodaj

Spravodaj 6. 1. 2024 a 7. 1. 2024

Sobota 6. 1. 2024 – Zjavenie Krista Pána mudrcom – slávnostné SB o 10:00 h

NÁDEJ MUDRCOV

Nedeľa 7. 1. 2024 – 1. nedeľa po Zjavení ranné SB o 8.30 h s VP a hlavné SB o 10.00 h s VP

KRST – oblečení do Krista