pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2018

Spravodaj 29.-30. 3. 2018

Zelený štvrtok
Zvláštna atmosféra poslednej večere
Večerné služby Božie o 17:00

Predspev – Pomoc naša… (str. XXXVI)
Piesne č. 85, 643, 608; Žalm 111
Kázeň Ján 13, 21-25
Večera Pánova – liturgia od str. XXXI; Piesne počas VP č. 296, 300, 333, 303 

Veľký piatok
Božie divadlo
Dopoludňajšie služby Božie o 10:00 

Čítanie a spev z Pašií od str. 81
Kázňový text Lk 23, 47-48 

MILODARY:

  • V stredu, 28. marca 2018, sme sa rozlúčili uložením urny na Bystričke s pánom Walterom Kleinom. Zomrel 81-ročný. Smútiaca rodina venuje 50 €.
Prepustil Barabáša a vidal im Ježiša
Večerné služby Božie s Večerou Pánovou o 17:00

Predspev – Pomoc naša… (str. XXXVI)
Pieseň č. 113 – Tam na kríži
Pozdrav, kolekta
Žalm 22 (smútočný)
Pieseň č. 120 – Zakvíľ, spev môj
Kázeň Mt 27, 15-26
Organové prelúdium
Večera Pánova
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 435 – V podvečer, keď sa zmráka

OZNAMY:

  • Služby Božie na Veľkonočnú nedeľu budú o 8:30 h a o 10:00 h. Na Bystričke o 8:30 h.
  • Služby Božie na Veľkonočný pondelok budú o 10:00 h. Kázať bude teológ Martin Pagáč.
  • Noc modlitieb budeme mať z Bielej soboty na Veľkonočnú nedeľu (z 31.3. na 1.4. 2018) od 20:00 h do 01:00 h v klube mladých na fare. Noc modlitieb ukončíme spoločne Večerou Pánovou. Téma: Ajhľa, činím všetko nové (Zj 21, 5)

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl