streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 25. 6. 2017

Druhá nedeľa po Svätej Trojici

Úvodné oslovenie
Predspev č. 605
Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Všetci: Vojdite, plesajme…
Kňaz: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným,
Všetci: predstúpme…
Kňaz: On stvoril, more zem a všetko, čo živé je.
Všetci: On stvoril…
Kňaz: Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú.
Všetci: Jeho dielom…
Kňaz: Hospodin, je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud.
Všetci: Hospodin, je…
Kňaz: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas!
Všetci: Nezatvrďme…
Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Všetci: Vojdite…
Kňaz: Klaňajme sa, pokľaknime pred Pánom, Tvorcom svojím!
Všetci: Klaňajme sa…
Pieseň č. 192 – Kyrie elejson
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 36, 6-11
Biblické texty Pr 9, 1-10; F 2, 12-16
Pieseň č. 648 – Vezmi, Pane, život môj
Evanjelium L 14, 16-24
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 349 – Náš Pán kraľuje
Kázeň L 14, 16-24
Modlitba, oznamy
Pieseň č. 226 – Spev, prosby a kázanie
Antifóna č. 56
Kňaz: Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť.
Zbor: A všetko ostatné vám bude pridané.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 226 

MILODARY

 • V stredu, 21. 6. 2017, sme sa rozlúčili so spolusestrou Valériou Gálikovou, rod. Farbákovou. S láskou spomínajú deti s rodinami a venujú 100 €.
 • Dcéra a syn si s láskou spomínajú na svojich rodičov Mikuláša a Boženu Javorníckych. Venujú 30 €.
 • Pri nedožitých 70. narodeninách Dušana Štulrajtera si na neho s láskou spomína manželka s dcérami. Venujú 30 €.
 • Deti s rodinami si s láskou spomínajú na svoju mamu a starú mamu Annu Thomkovú, rod. Kašubovú pri 1. výročí jej odchodu do večnosti. Venujú 50 €.
 • Novomanželia Ján Vakrčka a Daniela rod. Bullová pri príležitosti sobáša venujú s rodičmi a starými rodičmi 130 €.
 • Novomanželia Blažej Palkoci a Simona rod. Muchová venujú pri príležitosti sobáša 200 €.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu venuje 50 €. Prosí o Božie požehnanie a vedenie.
 • Bohuznáma sestra ďakuje za Božiu ochranu a prosí o zdravie, silu, trpezlivosť a Božiu milosť. Tiež ďakuje za úspešné ukončenie školského roku.Venuje 20 €.
 • Pri ukončení školského roku venujú sestry z krúžku ručných prác na tábory 100 €. Ďakujú za Božiu ochranu a prosia o Božie sprevádzanie a milosť aj naďalej.
 • Bohuznáma sestra venuje pri platení cirkevnej dane 15 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 419,71 €. Srdečne ďakujeme. 

OZNAMY

 • V utorok, 27. júna 2017, o 18:00 h bude zasadnutie zborového presbyterstva. Pozývame všetkých bratov presbyterov a sestry presbyterky.
 • Detský biblický denný tábor už máme naplnený. Ďakujeme, tešíme sa naň a prosíme o modlitby.
 • Biblický mládežnícky tábor bude v dňoch 1. – 6. augusta 2017 v Penzióne pod Sitnom (Počúvadlo). Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade.
 • V nedeľu, 2. júla 2017, slávnostne ukončíme školský rok na hlavných službách Božích. Tiež v nedeľu vás srdečne pozývame na výlet nabicykloch za deťmi do detského domova v Necpaloch. Pôjdeme do Havranova v Belianskej doline.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl