streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 23. 7. 2017

Šiesta nedeľa po Svätej Trojici

Predspev č. 605
Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Všetci: Vojdite, plesajme…
Kňaz: Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným,
Všetci: predstúpme…
Kňaz: On stvoril, more zem a všetko, čo živé je.
Všetci: On stvoril…
Kňaz: Jeho dielom sú hlbiny, i končiare Jeho sú.
Všetci: Jeho dielom…
Kňaz: Hospodin, je náš Boh, my sme Jeho pastvy ľud.
Všetci: Hospodin, je…
Kňaz: Nezatvrďme srdce v blude, počujme dnes Jeho hlas!
Všetci: Nezatvrďme…
Kňaz: Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme!
Všetci: Vojdite…
Kňaz: Klaňajme sa, pokľaknime pred Pánom, Tvorcom svojím!
Všetci: Klaňajme sa…
Konfiteor
Kňaz: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
Kňaz: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pieseň č. 355 – Oslavuj Pána
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 139,1-12
Epištola R 6,3-11
Pieseň č. 475 – Smieť žiť pre Krista
Evanjelium J 10,1-10
Vystúpenie detí
Pieseň č. 197 – Veríme v Boha jediného
Kázeň J 10,7.10b
Modlitby, požehnanie
Pieseň č. 642 – Šla svetom láska (1. verš)
Oznamy
Antifóna č. 59
Kňaz: Ježiš Kristus je cesta i pravda i život.
Zbor: Nik neprichádza k Otcovi, ak nie skrze Neho.
Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň č. 642

MILODARY

  • Rodičia Júlie Potfajovej pri krste venujú pre cirkevný zbor 100 €.
  • Ofera minulú nedeľu bola 332,60 €. Srdečne ďakujeme. 

OZNAMY

  • Ďakujeme všetkým ochotným setrám a bratom za výborné koláče, povzbudenia a modlitby, ktoré venovali detskému táboru uplynulý týždeň.
  • Fotografie z detského tábora si môžete pozrieť na webovej stránhe nášho zboru.
  • Pozývame vás na koncert CONTINENTAL YOUNG (deti 12-16 rokov), 30. júla 2018, o 18:00 pred mestským úradom v Turč. Tepliciach.
  • Biblický mládežnícky tábor bude v dňoch 1. –augusta 2017 v Penzióne pod Sitnom (Počúvadlo). Máme ešte voľné miesta. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade.
  • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť náboženskú literatúru a časopisy.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl