nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2017

Spravodaj 2. 4. 2017

Piata pôstna nedeľa, Smrtná, Iudica

Čítanie s spev z Pašií od strany č. 5 

Kázňový text
Lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud, a nezahynie celý národ
J 11, 50

Modlitebný týždeň – KTO SME V KRISTOVI – 3. – 8. 4. 2016, 18.00 h

pondelok – 3. 4. 2017 – Vo svete a predsa nie je zo sveta /J 17, 1.11-25/ – Danka Balková
utorok – 4. 4. 2017 – Ospravedlnení z viery /R 5 1-6/ – Nelka Husárová
streda – 5. 4. 2017 – Cirkev je viac, než čo vidíme navonok /Ef 1,22-23/ – Ivan Huťka
štvrtok – 6. 4. 2017 – Pôstna večiereň spojená s modlitbami o 17:00 – Jelka Borcovanová
piatok – 7. 4. 2017 – Služba ako prejav vďaky /J 10,35-45/ – Nelka Husárová
sobota – 8. 4. 2017 – Všetko nám slúži na dobré /Žid 5,7-10/ o 7:00 – Milan Tkáč 

Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde
J 4, 24

 

MILODARY

 • Manželka s rodinou si s láskou spomína na svojho manžela Pavla Fízeľa pri 8. výročí jeho odchodu do večnosti. Venujú 20 €.
 • Bohuznáma sestra pri svojich dožitých narodeninách ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu ochranu a prosí o Božie požehnanie a vedenie pre celú rodinu. Venuje 20 €.
 • Bohuznáma sestra sa z Božej milosti dožila svojich 74. narodenín. Ďakuje za Božiu prítomnosť a prosí o Božie požehnanie pre svoju rodinu. Venuje 40 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 301,70 €.
  Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

 • Noc modlitieb budeme mať – 8. 4. 2017 od 20:00 do 8:00 v klube na fare. Noc modlitieb ukončíme spoločne Večerou Pánovou o 7.00 hod. v kostole.
 • Na budúcu sobotu, 4. 2017, bude konfirmačné sústredenie našich konfirmandov – druhákov a ich rodičov. Vyprosujeme od Pána Boha požehnanie a Jeho vedenie na tento deň. Budeme vďační za vaše modlitby.
 • Na budúcu nedeľu, 4. 2017, budú hlavné služby Božie spojené s detskými službami Božími. Ich téma je: Kráľ, ktorý slúži. Srdečne pozývame deti aj rodičov. (V prípade pekného počasia bude besiedka vonku, a preto prosíme o primerané oblečenie).
  Tešíme sa na vás!
 • Pri našom cirkevnom zbore vzniklo občianske združenie Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov. Toto združenie s nami úzko spolupracuje, jeho členmi sú ľudia z nášho zboru a jeho aktivity podporujú našu prácu. OZ sa zaregistrovalo ako prijímateľ 2% dane, ktoré môžete darovať pre náš cirkevný zbor. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
 • Tiež môžete venovať 2% pre Domov sociálnych služieb v Sučanoch. Tlačivá sú pri východe z kostola.

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl