pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív spravodajov 2016

Spravodaj 14. 2. 2016

1. pôstna nedeľa

Úvodné oslovenie

Predspev:
Neopúšťaj ma, Hospodine (strana XX)
Pieseň č. 573 – Daj, Bože, pokoja
Sláva, pozdrav, kolekta
Žalm 75
Pieseň č. 83 – Verme v Boha jedného
Báseň Martina Rázusa (Zuzana Bukovská)
Vystúpenie spevokolu – Probuďmež se křesťané
Báseň Martina Rázusa – modlitba – žiaci ESŠ

Kázeň Lk 9,51
káže Mgr. Vladimír Ferenčík, duchovný správca Evanjelického gymnázia v Liptovskom Mikuláši

Veľká Večera Pánova so spoveďou
(staršie vydanie spevníka str. XXXI, novšie vydanie str. XXXIII)

Modlitba, oznamy
Áronovské požehnanie
Pieseň Martina Rázusa  (na nápev piesne Kiež viac Ťa milujem)

 1. Tá cesta tŕnistá vinie sa v diaľ,
  po nej ísť pre Krista nám život dal.
  Ach Bože premilý, daj ducha, daj sily
  prevládať na púti trpkosť i žiaľ.
 1. A keď sa ten sľub Tvoj neplní hneď,
  a miesto lásky – boj, ním hynie svet,
  hoc chvíľa prehrozná, že Teba nepozná –
  však nedaj zúfať a nádejou svieť.
 1. Tá cesta minie sa, skončí sa púť –
  zjasajú nebesá, vďačnosťou hruď
  ozdobí Golgatu, pre obeť presvätú…
  Ó, Pane, veď nás, veď a s nami buď!

MILODARY

 • V nedeľu, 7. februára, sme sa rozlúčili s Adriankou Maturovou, ktorá zomrela vo veku 23 rokov. S láskou spomínajú rodičia Peter a Zuzana, brat Jurko a tiež všetci Maturovci a Smerekovci. Ďakujú za dojímavý prístup lekárov a sestričiek z MFN – chirurgického a pľúcneho oddelenia. Venujú 80 €.
 • V stredu, 10. februára, sme sa rozlúčili so spolusestrou Emou Záborskou. Zomrela vo veku 81 rokov. S láskou spomínajú jej najbližší. Venujú 50 € a kvety do kostola.
 • Bohuznáma rodina s láskou spomína na svojho drahého syna, brata a manžela Branka pri jeho nedožitých 35. narodeninách. Venujú 50 € na potreby cirkevného zboru a 20 € na Martinský evanjelik.
 • Bohuznáma rodina venuje 35 €, ďakuje za Božiu pomoc a prosí o Božie vedenie a požehnanie pre celú rodinu.
 • Bohuznámi manželia pri platení cirkevnej dane venujú 100 €. Ďakujú za Božie požehnanie a prosia o ďalšie Božie vedenie a jeho prítomnosť pre celú rodinu.
 • Bohuznáma rodina venuje pri platení cirk. dane 20 €.
 • Bohuznáma rodina venuje pri platení cirkevnej dane 30 €.
 • Ofera minulú nedeľu bola 331,30 €. Srdečne ďakujeme.

OZNAMY

 • Dnes, 14. februára o 14.30 h., sa bude konať v aule Biblickej školy duchovná akadémia spojená s prezentáciuou protivojnových kníh Spolku Martina Rázusa, tiež s duchovným slovom evanjelia, pozdravmi z Liptova, recitáciami Rázusovej poézie, scénkou z Timravy, piesňami a hudobným prednesom. Srdečne vás pozývame!
 • V minulom roku pri našom cirkevnom zbore vzniklo občianske združenie Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov. Toto združenie s nami úzko spolupracuje, jeho členmi sú ľudia z nášho zboru a jeho aktivity podporujú našu prácu. OZ sa zaregistrovalo ako prijímateľ 2% dane, ktoré môžete darovať pre náš cirkevný zbor. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
  Srdečne ďakujeme za príspevky 2% z daní – 682,05 €, ktoré ste nám venovali v minulom roku a použili sme ich na prácu s deťmi a mládežou.
  Obchodné meno: Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov, o. z.
  Sídlo: M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo prijímateľa: 37978373
 • Hľadáme lekára pre Kresťanský hokejový kemp HMI Slovakia, ktorý sa bude konať 24.7.-29.7.2016 v Martine. Bližšie informácie u Igora Pĺža, 0905 748 886

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl