pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

„Správna príprava“

Drahí bratia a sestry, priatelia. Opäť vás chceme pozvať, aby sme tento adventný čas strávili okrem bežných povinností v Jeho prítomnosti, v tichu a modlitbe. Chceme sa viac zamerať na príhovory za naše rodiny, za tých, ktorí sú nám v živote najbližší.

Pondelok 28.11.2022
Text:  J 1, 4-9 

Drahí bratia a sestry, aj tento Adventný čas vás pozývam, aby sme ho spolu strávili čo najviac v Božej prítomnosti a náručí, v blízkosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista a vo vzájomnom spoločenstve, kde budeme skrze modlitby a Božie slovo zjednotení v Duchu Svätom. Nenechajme si ujsť tento jedinečný čas, nedovoľme, aby nám hluk sveta zakryl Boží hlas, ktorý nás volá do Jeho prítomnosti.  

3 spôsoby, ako pripraviť svoje srdce na advent

Náš Kráľ prišiel a Jeho príchod oslavujeme v Adventnom a Vianočnom období. Preto sa vedome rozhodnime pripraviť svoje srdce na advent týmito tromi spôsobmi:

1. Odpočinok
Rozumiem, že odpočinok nie je synonymom tohto ročného obdobia, ale pokojný život bude život bez stresu. Viem, že to je veľká výzva aj pre mňa. Rozhodol som sa, že si v tomto Vianočnom období urobím čas na hodnotný oddych. Nedovolím, aby zhon prerušil môj čas odpočinku. Urobíte si v tejto sezóne čas na oddych? Aby sa nám nestalo, že kvôli stresu, tlakom tohto obdobia, hluku námestí, nákupných centier či vianočných trhov, že prepočujeme tichý hlas, ktorým sa nám bude Boh a Pán prihovárať. 

2. Povedzte „Nie“
Vianočné súťaže. Vianočné programy. Vianočné večierky. Vianočné darčeky pre učiteľov. Povedať „nie“ niektorým z týchto vecí sa bude zdať ťažké, ale myslím si, že vyslovením „nie“ sa uvoľní príležitosť povedať „áno“ skutočne dôležitým veciam.

3. Dostaňte sa do Božieho Slova
Myslím, že vianočný príbeh som počul približne 1 233 902-krát. Ale Božie Slovo je stále živé a stále dýcha do našich sŕdc nové pravdy. Preto som odhodlaný čítať známe pasáže s čerstvými očami a prosiť Pána, aby sa so mnou stretol vo svojom Slove. Vyskúšate to? Verím, že Boh zjaví niečo špeciálne. Nikdy nesklame! Jeho Slovo je svetlom v temnote. Boh chcel od začiatku priniesť svetu svetlo.

V staraj zmluve nachádzame zasľúbenia o príchode Mesiáša. Bol by svetlom, ktoré by svietilo do nášho temného sveta plného hriechu. Toľké roky Boh mlčal, ale zrazu „vybuchlo“ svetlo! Ježiš, ktorý prišiel na zem, aby nám ukázal Otca, je Svetlom sveta. Zdá sa, že tma vyťahuje svetlo, takže sa cítime akosi prázdni. Ako teda naplníme svoje srdcia uprostred temnoty? Pravdou Božieho Slova! Premýšľajme dnešný deň nad týmito slovami: 
„V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Od Boha bol poslaný človek; volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby všetci prostredníctvom neho uverili. On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta.“ Ev. Jána 1,4-9

Modlitba:
Svätý Pane, ďakujem Ti za Tvoju vytrvalú lásku a za to, že pre Teba nie je nič nemožné. Pane, v každej situácii a v každom období života mi pomôž uprieť zrak na Teba a chváliť Ťa, pretože si verný. Milujem Ťa a dnes sa rozhodujem uctievať Ťa celým srdcom. Amen.

Stanislav Kocka, vedúci MOS ECAV

Pieseň na povzbudenie: ​https://www.youtube.com/watch?v=w1vdIbnsq7E