pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Spomienkové služby Božie na Dr. Júliusa Vanoviča

Milí bratia, milé sestry,

uplynulo už 7 mesiacov od vtedy, čo nás dňa 25. 12. 2020 vo veku 85 rokov predišiel do večnosti významný literárny vedec, spisovateľ, ale aj dobrý manžel, otec a priateľ Dr. Július Vanovič.

Dovoľujeme si vás srdečne pozvať na spomienkové služby Božie v nedeľu 25. 7. 2021 o 10.00 h v Evanjelickom chráme Božom za účasti najbližšej rodiny a zástupcov mesta Martin.

Telesné pozostatky vzácneho nášho spolubrata uložíme k hrobovému odpočinku dňa 24. 7. 2021 o 14.00 h na cintoríne v Dražkovciach.

S láskou srdečne pozýva

Milan Kubík, váš farár

Na snímke s matičným vedcom doc. PaedDr. Pavlom Pareničkom, CSc. (súkromná zbierka Pavla Pareničku).

Nižšie vám prinášame nekrológ Dr. Júliusa Vanoviča od doc. PaedDr. Pavla Pareničku, CSc., pôvodne uverejnený v Slovenských národných novinách, Ročník 36, 1/2021