utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Spomienka na seniora Otta Škrovinu
– 80. výročie jeho odchodu na večnosť

Báseň „Zakvílil Sion za Ottom Škrovinom, seniorom turčianskym“
– prednes – Zuzana Bukovská
Generálny úvod kázne – Miloš Kovačka
K histórii prevratu na Slovensku (Otto Škrovina)
– prednes – Zuzana Bukovská, Daniel Borcovan
Kázeň – Milan Kubík