pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Spoločný koncert – CANTICA Collegium musicum Martin

Srdečne vás pozývame na koncert

dňa 15. apríla 2019 o 18:00
v našom Evanjelickom a.v. kostole v Martine.

Tešíme sa na vás.