nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív videí 2021

Spievajte Hospodinovi novú pieseň

Za prípadné technické problémy sa vopred ospravedlňujeme.

Kliknutím na ikonu spustíte prehrávanie na novej karte