nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Spomienka: Miloš Kovačka – tvorca duchovných
a kultúrnych diel

Milí bratia a sestry. V týchto dňoch si pripomíname nedožité 80. narodeniny ctihodného brata doc. Miloša Kovačku, ktorý láskyplne a zaslúžene dostával titul „Posledný Štúrovec“.

Uvádzame výber spomienkových materiálov na nášho vzácneho spolubrata.

Posledná rozlúčka s bratom Kovačkom.

Fotografické spomienky

Časopis Martinský evanjelik na pamäť Miloša Kovačku

Spomienka na Otta Škrovinu s príhovorom Miloša Kovačku

foto prevzaté z FB ECAV s vami