pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Udalosti

Posledná rozlúčka s bratom Milošom Kovačkom

V nádeji vzkriesenia sme sa dnes rozlúčili s naším drahým, vzácnym bratom Milošom Kovačkom.

Audiozáznam z pohrebu brata Miloša Kovačku