sobota, 24 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Smútočné oznámenie

Milí priatelia, bratia a sestry, kresťania svätomartinskí, Bolestné a smutné ráno dnes pripravil pre nás Hospodin, keď nás prebudil správou o odchode milého, vzácneho, múdreho a pokorného nášho brata Doc. Miloša Kovačku, milovníka Slovenského národa, Evanjelickej a. v. cirkvi a zápasníka pre dobrú vec Kristovu.

Prosím vás, milí moji, o modlitby a prosby za manželku Slávku, synov Ivana a Romana s rodinami a za všetkých, ktorým Miloš bude chýbať.

Posledná rozlúčka s našim vzácnym spolubratom Milošom Kovačkom bude v pondelok 12.8.2019 o 11:00 hodine v Ev. a.v. kostole na Memorandovom námestí v Martine. Pochovaný bude na martinskom cintoríne.


Pane, nádejou teš ma pri najmilších hrobe,
prameňom potešenia buď v lúčenia dobe;
Tvoj som aj keď ma smrť desí,
Tvoja pravda mŕtvych kriesi;
vznes srdce, vznes srdce,
vznes srdce, ta do neba,
nech skrz Teba uzriem drahých svojich v onej sláve,
kde splníš láskavo zasľúbenie viery pravej.

Karol Kuzmány


S nádejou Kristovou, váš farár Milan Kubík,
farár v Martine.