pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Služby Božie – Vstúpenie Krista Pána na nebo.

Srdečne Vás pozývame na služby Božie dnes o 18.00 h v Evanjelickom kostole na Memorandovom námestí.