utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Služby Božie v Štvrtú adventnú nedeľu

Milí naši cirkevníci,

srdečne vás pozývame na služby Božie

v Štvrtú adventnú nedeľu19. decembra 2021.

Služby Božie sa prezenčne uskutočnia

o 8.30 h a 10.00 h, v OP režime.

Od 10. 12. 2021 sa služby Božie môžu konať

maximálnou povolenou kapacitou 1 osoba na 25 štvorcových metrov,

alebo najviac 30 ľudí pri dodržaní 2 metrových rozostupov.

Služby Božie o 10. 00 h budú vysielané aj NAŽIVO.

Nájdete ich na našej webovej stránke ecavmt.sk, Youtube kanáli ECAV Martin alebo na FB v skupine ECAV MT.