nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Služby Božie počas vianočných sviatkov 2022

ŠTEDRÝ VEČER
sobota – 24. 12. 2022

15:30 h Štedrovečerné služby Božie

17:00 h Štedrovečerné  služby Božie

 

PRVÁ SLÁVNOSŤ VIANOČNÁ
nedeľa – 25. 12. 2022

8:30 h Ranné služby Božie

10:00 h Slávnostné služby Božie

8:30 h Služby Božie na Bystričke

11:00 h Služby Božie v nemocnici /kaplnka/

 

DRUHÁ SLÁVNOSŤ VIANOČNÁ
pondelok – 26. 12. 2022

10:00 h Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou