pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Služby Božie počas Vianoc 2017 a Nový rok 2018

Služby Božie počas vianočných a novoročných sviatkov

Štvrtá adventná nedeľa a Štedrý deň 24. 12. 2017
10:00 Adventné služby Božie s Večerou Pánovou
15:30 Štedrovečerné služby Božie
17:00 Štedrovečerné služby Božie

I. slávnosť vianočná 25. 12. 2017 – pondelok
8:30 Slávnostné služby Božie
10:00 Slávnostné služby Božie
8:30 Služby Božie na Bystričke

II. slávnosť vianočná 26. 12. 2017 – utorok
10:00 Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou

Silvester 31. 12. 2017 – nedeľa
10:00 Služby Božie
16:00 Služby Božie

Nový rok 1. 1. 2018 – pondelok
10:00 Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou

Zjavenie Krista Pána mudrcom 6. 1. 2018 – sobota
10:00 Služby Božie

Prvá nedeľa po Zjavení – 7. 1. 2018
8:30 Ranné služby Božie
10:00 Hlavné služby Božie

 

Adobe-PDF-Document-icondownloading-updates-xxl