nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Služby Božie počas adventu 2019

Adventné večierne

Dražkovce, Diaková – každú stredu o 17:00 – Kultúrny Dom

  Martin – každý štvrtok o 17:00 – Zborová sieň

Sobota 30. 11. 2019

14:30 – 17:00 Výroba adventných vencov – aula Biblickej školy

I. adventná nedeľa – 1. 12. 2019

  10:00 Hlavné služby Božie – volebný konvent biskupa VD ECAV

16:00 Benefičný adventný koncert – Pastierske Vianoce 2019

Evanjelický a. v. kostol v Martine

II. adventná nedeľa – 8. 12. 2019

8:30 Ranné služby Božie 

10:00 Rodinné služby Božie

Štvrtok 12. 12. 2019

15:00 SB v DSS Ľadoveň s VVP

III. adventná nedeľa – 15. 12. 2019

8:30 h Ranné služby Božie 

10:00 Hlavné služby Božie – slúžia žiaci VII. A a VII.B EZŠ v Martine

16:30 Adventný koncert zborového spevokolu

Evanjelický a. v. kostol v Martine

14:30 SB na Bystričke s VP

Streda 18. 12. 2019

16:00 Vianočná ekumenická pobožnosť v MEDIK M

Štvrtok 19. 12. 2019

15:00 Vianočná ekumenická pobožnosť v DSS Ľadoveň

Piatok 20. 12. 2019

15:00 Vianočná ekumenická pobožnosť v Dražkovciach

17:30 Vianočná mládež – Zborová sieň

IV. adventná nedeľa – 22. 12. 2019

8:30 Ranné služby Božie 

10:00 Hlavné služby Božie

SOLI DEO GLORIA!