pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Slávnostné služby Božie – k ukončeniu šk. roka

28.6.2020 o 10:00

Nevieš ani dňa ani hodiny…
posledné zúčtovanie

Matúš 25, 31-46