piatok, 23 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Slávnostné služby Božie 4. 8. 2019

Srdečne vás pozývame

na

slávnostné služby Božie

túto nedeľu, 4. 8. 2019,

 

pri príležitosti

 Oživotvorenia Matice slovenskej,

spomienky na Dr. Jána Vanoviča a

  1. výročia založenia Živeny

 

so začiatkom o 10.00 hod.

v Evanjelickom kostole v Martine.

 

Slávnostným kazateľom bude

generálny biskup ECAV

Mgr. Ivan EĽKO

Soli Deo Gloria!