nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Rodiny

Rodinný tábor 2021

Milé rodiny, ako každý rok, tak aj tento, plánujeme tábor pre rodiny s deťmi.

Miesto:      Ranč Kráľova Lehota
Termín:     18.-22. august 2021

Prihlasovanie: Alena Valancová
                         +421 907 404 189
                         aknelka1370@gmail.com