štvrtok, 29 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Rodinné služby Božie – sPOKOJnosť vám!

Srdečne vás pozývame vás na rodinné služby Božie.

Téma: sPOKOJnosť vám!

10.12.2023 (nedeľa) o 10:00

v našom evanjelickom chráme v Martine (Memorandove námestie).

Mili priatelia! Srdečne vás pozývame na nedeľné rodinné služby Božie!
Po nich bude nasledovať rodinné spoločenstvo v našom zbore vianočným stretnutím so spoločným obedom a poobedným duchovným a zábavným programom. Vezmite svoju rodinku a príďte

Tešíme sa na stretnutie s vami.