streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív videí 2021

Rodinné služby Božie – Na ceste s Ježišom – 04/2021

Už túto nedeľu môžete putovať s Ježišom na Rodinných službách Božích.
Všetci ste srdečne vítaní.