nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív videí 2021

Rodinné služby Božie – Materinská láska – 05/2021

Srdečne vás všetkých pozývame na živý prenos služieb Božích o 10:00 a online rodinné služby Božie o 10:45. Samozrejme nebude chýbať divadielko, detská kázeň od pani farárky Natálky, pekné pesničky a aj CRAFT s pani kaplánkou Paulínkou.

– Tešíme sa na vás –

Link na živý prenos služieb Božích