nedeľa, 1 októbra, 2023

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Rodinné služby Božie – ČISTÉ SRDCE

Pozývame vás na rodinné služby Božie.

Téma: ČISTÉ SRDCE

21.5.2023 (nedeľa) o 10:00

v našom evanjelickom chráme v Martine (Memorandove námestie).

Tešíme sa na stretnutie s vami.