nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív videí 2020

Rodinné Služby Božie 05/2020

Opäť sa na váš teší Jakubko s Potkankom a ich kamaráti. Spolu s nimi si zaspievate, zaskáčete, vytvoríte si pekné darčeky pre vaše maminky a veríme, že sa s nami aj dobre zabavíte.

Už v nedeľu 31.5.2020 na Zoslanie Ducha Svätého.