pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Rodinné SB – pozvánka 2/2020

Srdečne vás pozývame na Rodinné služby Božie

DOBRÝ BOH

::: robotníci na vinici :::

Stretneme sa v nedeľu 9. februára 2020 o 10:00
v našom Evanjelickom a.v. kostole v Martine.

Tešíme sa na vás.