sobota, 24 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Rodinné SB – pozvánka 12/2018

Srdečne vás pozývame na Rodinné Služby Božie, s názvom

A každý bude vidieť

Stretneme sa 9. decembra 2018 o 10:00
v našom Evanjelickom a.v. kostole v Martine.

Tešíme sa na vás.