piatok, 23 februára, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Rodinné SB – pozvánka 11/2019

Srdečne vás pozývame na Rodinné Služby Božie

MÔJ DOM, MÔJ CHRÁM

Stretneme sa v nedeľu 10. novembra 2019 o 10:00 h
v našom Evanjelickom a.v. kostole v Martine.

Tešíme sa na Vás.