pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Rodinné SB – pozvánka 06/2018

Srdečne vás pozývame na Rodinné Služby Božie, s názvom DOBRÝ OTEC.
Stretneme sa 17. júna 2018 o 10:00 v našom Evanjelickom a.v. kostole v Martine.

Tešíme sa na Vás.