Rodinné SB – pozvánka 05/2018

Srdečne vás pozývame na Rodinné Služby Božie, s názvom REVOLÚCIA LÁSKY.
Stretneme sa 6. mája 2018 o 10:00 v našom Evanjelickom a.v. kostole v Martine.

Tešíme sa na Vás.