Rodinné SB – pozvánka 03/2019

Srdečne vás pozývame na Rodinné Služby Božie, s názvom

NEDAJ SA OKLAMAŤ

Stretneme sa 17. marca 2019 o 10:00
v našom Evanjelickom a.v. kostole v Martine.

Tešíme sa na vás.