streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Režim Služieb Božích od 26.9.2021

Milí bratia, milé sestry.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvise s Covid-19 a vo svetle odporúčaní týkajúcich sa konania služieb Božích vydaných ECAV na Slovensku sa vedenie cirkevného zboru ECAV Martin po schválení presbyterstvom rozhodlo, že nasledujúce služby Božie (nedeľa, 26.9.2021) ranné aj hlavné sa budú konať vo formáte OTP.
– Okres Martin je v červenej fáze – 1. stupeň ohrozenia.
– Do kostola budú môcť prísť ľudia kompletne zaočkovní (14. dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne), testovaní s platným antigénovým (48 hod) alebo RT-PCR (72 hod) testom, alebo tí, čo prekonali Covid-19 v ostatných 180 dňoch.
– Do kostola bude umožnený vstup max. 150 ľuďom.
– Povinnosťou je nosenie respirátora v interiéri.
– Povinné je vedenie zoznamu účastníkov.

Prosíme vás, aby ste strpeli nevyhnutné protiepidemiologické opatrenia (zápis do zoznamu účastníkov, dezinfekcia rúk, respirátor, vlastný spevník) a uľahčili tak prácu našim službukonajúcim presbyterom.