streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív videí 2021

PSBECAV Ticho

Milí priatelia, dnes začíname tichý týždeň. Pre celú cirkev sme pripravili zamyslenia z nášho cirkevného zboru. Dnes nás milý brat farár Milan Kubík. Urobme si čas a nechajme sa viesť Božím slovom 😊