nedeľa, 23 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív videí 2021

PSBECAV Ježiš Kristus 2021

Milí bratia a sestry, ecav video zamyslenia z nášho zboru sú naplánované až na tichý týždeň a budem vám ich tu rada zdieľať. Nastali však isté technické problémy a tak použili moje zamyslenie už dnes, tak vám ho srdečne ponúkam a prajem vám požehnaný pôstny víkend 😊