pondelok, 15 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Archív videí 2021

PSBECAV Až do posledného dychu

Milí priatelia, v toto tiché ráno nás povedie Božím slovom náš milý brat Bohdan Hroboň, riaditeľ CKV. Nepremrhajme túto chvíľu a pozvanie k stíšeniu sa a zamysleniu. Požehnaný Veľký Piatok. 😊 🖤