utorok, 21 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

PROSBA O POMOC PRE NEMOCNICU!

Milé sestry, milí bratia!

Obraciame sa na vás s prosbou o pomoc!

V univerzitnej nemocnici v Martine potrebujú kvôli zriadeniu ďalšieho oddelenia pre pacientov
s ochorením Covid 19 obliečky na periny a plachty.

Ak máte doma obliečky a plachty, ktoré chcete vyradiť, prineste ich prosím na farský úrad
v dňoch od 6.12. do 13.12.2021.

Prosíme vás, termín odovzdania vopred dohodnúť telefonicky
na mobilnom čísle: 0905 511 926 alebo 043/41 321 54.

Ďakujeme!