streda, 22 mája, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Program týždňa

Program 10. týždeň

PROGRAM TÝŽDŇA 

Nedeľa [4.3.]
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE, VP
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  HLAVNÉ SLUŽBY BOŽIE S VP, POČAS SB DETSKÁ BESIEDKA
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/
14:30  SB NA BYSTRIČKE

Pondelok [5.3.]
16:30  Kalanetika /ZBS/
17:30  Abstinenti rôznych závislostí /KM, každý párny týždeň/
18:00  Anonymní alkoholici /KM, každý nepárny týždeň/
18:30  YMCA futbal /ZŠ A. Bernoláka/

Utorok [6.3.]
16:00  Modlitby /KM/

Streda [7.3.]
14:00  Ručné práce/ZBS/
17:00  Pôstna večiereň Diaková
17:30  Nácvik spevokolu /ZBS/

Štvrtok [8.3.]
15:00  SB v DSS Ľadoveň s VP
17:00  Pôstna večiereň /ZBS/

Piatok [9.3.]
14:00  Vyučovania konfirmácie – I. a II. ročník /KM, ZBS/
17:30  Stretnutie mládeže /ZBS/

Nedeľa [11.3.]
07:00  RAŇAJKY MUŽOV /KM/
08:30  RANNÉ SLUŽBY BOŽIE
09:30  MODLITBY /KM/
10:00  RODINNÉ SLUŽBY BOŽIE
11:00  SB V NEMOCNICI /KAPLNKA/
                                                                                                                                                                                      
ZBS-zborová sieň; KM-Klub mladých;
GYM-Gymnázium; VP-Večera Pánova