pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

ProChrist 2023 – Zrkadlo života

Milí priatelia, tento rok aj u nás v Martine – evanjelizácia Pre Teba, ktorú budeme naživo premietať z auly Biblickej školy – tešíme sa na stretnutie s vami každý večer 21. – 25. januára o 18:00. Príďte načerpať a pozvite svojich priateľov ktorí potrebujú počuť dobrú správu 😊

5 večerov | 5 tém |5 rečníkov

5 známych hostí |  5 svedectiev

21. – 25. január 2023 (sobota – streda) so začiatkom vždy o 18.00 h

Prenosové miesto – Dom kultúry Liptovský Mikuláš

Pripravený je bohatý sprievodný program: päť večerov hudby, rozhovorov, životných príbehov známych osobností, v ktorých živote Boh spôsobil radikálnu zmenu – aktualizovaný bude priebežne na webovej stránke: www. prochrist.sk.
Hudobné vstupy budú v réžii interpretov a hudobných telies zo Slovenska.
Organizátori prosia tie cirkevné zbory, ktoré sa zapoja, aby sa na internetovej stránke riadne  zaregistrovali ako prenosové miesto.
Uľahčí nám to objektívne vyhodnotenie projektu.
Na spropagovanie vo Vašom okolí si môžete v kolónke na stiahnutie stiahnuť plagát,
za propagáciu v kruhu Vášho okolia Vám budeme nesmierne vďační.

Program podujatia chce svojím obsahom osloviť predovšetkým sekulárnych ľudí, všetkých hľadajúcich, či stratených. Avšak chce byť aj novým duchovným impulzom povzbudenia pre stálych členov vašich zborov.

Celú organizáciu, materiálno – technické, programové a propagačné zabezpečenie celého projektu Pre Teba 2023 môžete finančné podporiť príspevkom na číslo účtu v tvare

IBAN : SK79 5600 0000 0016 0807 0001

VS 12023

Správa pre prijímateľa – Pre Teba 2023 – meno darcu

Za vašu duchovnú a finančnú podporu Vám úprimne ďakujeme a veríme,
že projekt s Božou pomocou prinesie nové duchovné povzbudenie vo vašom prostredí.

za organizačný tím evanjelizačných večerov PRE TEBA 2020
Mgr. Peter Mihoč – biskup VD ECAV

Prevzaté z: prochrist20.evs.sk