streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Pravý človek

Text: Žid.4,15-16

Keď sa povie slovo „Boh“, aká predstava sa nám vynorí? Od pradávna si zobrazujeme boha ako zlaté teľa, posvätné stĺpy, nekonečné zástupy sošiek, amuletov a talizmanov, burácanie hromu alebo páliace slnko, vnímame ho ako policajta, nekompromisného sudcu či dobrotivého a trochu senilného deduška. Vytvorili sme si nespočetné predstavy Boha, a v našich dnešných mysliach je ako niekto, kto je zúrivý, magický, nevyspytateľný, ako niekto, koho sa treba báť a neustále si ho uzmierovať. No ani v najdivokejších predstavách by sme nemysleli, že Boh prišiel na svet ako dieťa. „A to Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami.“J.1,14 Slovo sa nestalo víchrom alebo spaľujúcou žiarou, ale jedinou bunkou, oplodneným vajíčkom, embryom – bábätkom. Ježiš neprišiel na svet rovnako ako človek, ale ako človek. Musel znášať všetko, čo úplne každý jeden z nás. Svoje detstvo, domáce povinnosti, pubertu, horúce počasie, divných susedov, manuálnu prácu. Boh sa stal od hlavy po päty človekom.

„Prečo zašiel Boh tak ďaleko? Chce, aby ste vedeli, že vás získa, chápe, ako sa cítite, pretože čelil tomu, čomu čelíte vy.“ M. Lucado

Pán Ježiš po nás túži a chce aby sme vedeli, že nám úplne rozumie. „Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.“Žid.4,15-16

Vďaka betlehemu poznáme odpoveď na otázky, ktoré nás neraz tlačia

  • Vie Boh, že som smutný? Pozrime sa na slzami zaliatu tvár Pána Ježiša pri Lazarovom hrobe.
  • Vidí Boh, že mám z niečoho strach? Všimnime si odhodlanie v Jeho očiach, keď ide počas búrky na pomoc svojim učeníkom.
  • Vie Boh o tom, že ma iní odmietajú, alebo si ma nevšímajú? Nájdeme odpoveď v súcitných Kristových očiach, keď sa zastáva cudzoložnej ženy.

Chceme vidieť Boha, chceme HO poznať – pozrime sa na Pána Ježiša

S úctou a modlitbou za nás Stanislav Kocka
(úvaha inšpirovaná od Max Lucado)

Pieseň na povzbudenie