pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Pozvánka na VÝROČNÝ a VOLEBNÝ KONVENT

Milí naši cirkevníci!
Srdečne vás pozývame na Zborový konvent, ktorý sa uskutoční
v nedeľu, 6. marca 2022, o 10:00 h v chráme Božom.
Ranné SB a SB na Bystričke nebudú.

Ďakujeme za vašu účasť, predsedníctvo CZ ECAV Martin