pondelok, 24 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Pozvánka na spomienkové služby Božie
5. mája 2019

Srdečne vás pozývame na slávnostné spomienkové služby Božie pri príležitosti 80. výročia úmrtia
významného martinského evanjelického kazateľa a váženého turčianskeho seniora

OTTA ŠKROVINU

(18. 11. 1877 – 14. 5. 1939)

Stretneme sa

5. mája 2019 o 9:30 h

Po službách Božích položíme kyticu vďaky
na hrob Otta Škrovinu na martinskom
Národnom cintoríne.

SOLI DEO GLORIA!