streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Pozvánka – Kvetná nedeľa

 

Cirkevný zbor ECAV v Martine v spolupráci
s Radou národnej kultúry a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici

Vás srdečne pozývajú

 na slávnostné uvítanie do života publikácie

Miloš Kovačka – Aristokrat ducha

Podujatie sa uskutoční dňa 10. apríla 2022 (na Kvetnú nedeľu) v Biblickej škole v Martine o 15:00 h.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!