nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Požehnanie na záver šk. roka

Srdečne Vás pozývame na nedeľné služby Božie, ktoré budú pri príležitosti záveru školského roka. Zvlášť pozývame žiakov, študentov aj pedagógov, ktorí budú požehnaní pred prázdninami.